Huis kopen en leveringsakte

09 april 2018

Bij het kopen van een huis is het ondertekenen van de koopovereenkomst een feestelijk moment: het huis is van u! In juridische zin is het echter nog niet zo ver.
U bent pas eigenaar wanneer het huis aan u geleverd is. Dat gebeurt bij de notaris, die daartoe een akte van levering opstelt. Ons kantoor is u graag van dienst.

Kadaster
In de akte van levering worden de afspraken opgenomen die u hebt gemaakt met de verkoper (afspraken die staan in de koopovereenkomst). Na het doornemen van de akte wordt deze ondertekend door u, door de verkoper en door ons. Vervolgens schrijven we de akte in bij het kadaster.

Controles
Hieraan voorafgaand voert ons kantoor een aantal controles uit, om te voorkomen dat de levering niet kan plaatshebben: wie is de eigenaar van het huis en is deze gerechtigd tot verkoop, rusten er beslagen op het huis, is aan alle wettelijke voorwaarden voldaan, zijn perceel en woning goed beschreven en zo meer.

Vlak vóór ondertekening van de akte bij de notaris voert ons kantoor nogmaals een aantal checks uit, om te controleren of zich aan de zijde van verkoper geen wijzigingen hebben voorgedaan.

Nadat ook dit licht op groen staat wordt de akte (meestal beperkt) voorgelezen en bij ieders akkoordbevinding ondertekend door u, door de verkoper en door de notaris. Nog diezelfde dag sturen wij een afschrift of uittreksel van die akte digitaal naar het kadaster. Binnen hooguit 18 uur, en vaak veel eerder, stuurt het kadaster een bevestiging van inschrijving en is het huis uw eigendom.

  • Voor het opmaken van de leveringsakte voert ons kantoor een aantal controles uit, om te voorkomen dat de levering niet kan plaatshebben.
  • Nadat de akte van levering is ondertekend door u, door de verkoper en door de notaris, is het huis uw eigendom.

Ik wil een afspraak maken. Neem contact met mij op.