Ik ga samenwonen

Ik ga samenwonen

Ik ga samenwonen

Wat kan ik regelen in een samenlevingsovereenkomst?

U mag zelf bepalen wat er in de samenlevingsovereenkomst staat. De wet geeft geen verplichte onderdelen. Voor fiscaal partnerschap en het partnerpensioen eisen de belastingdienst en de pensioenfondsen wel dat u een zorgplicht naar elkaar belooft. Uiteraard kunt u er geen informatie inzetten zonder dat uw partner dat goed vindt.

Financiële bijdrage

U regelt in de overeenkomst hoeveel ieder financieel bijdraagt aan het huishouden. Bijvoorbeeld ieder de helft, of naar evenredigheid van inkomsten. De verdeling van de huishoudelijke taken hoort overigens niet in een samenlevingsovereenkomst.

Koopwoning

Stel dat u vroeger alleen een huis hebt gekocht. In de samenlevingsovereenkomst kunt u niet regelen dat het huis van u samen wordt. Wel kunt u de helft van het huis verkopen aan uw partner. De notaris maakt een akte van levering op. Daarna bent u pas samen eigenaar.

Is uw partner eigenaar van het huis en wil hij/zij dat zelf blijven? Dan profiteert u niet mee van de waardestijging van het huis, als u er geld in stopt. Bovendien kan het geld wat u aan het huis uitgeeft, gezien worden als schenking. En wat u hebt gegeven, kunt u niet meer terugnemen. U kunt ervoor zorgen dat u wel profiteert van de waardestijging door daarover in een samenlevingsovereenkomst afspraken te maken.

Partnerpensioen

Er zijn verschillende soorten pensioenen. Een daarvan is het werkgeverspensioen dat u bij uw baan opbouwt. Bij een partnerpensioen gaat uw werkgeverspensioen naar uw partner als u overlijdt. Pensioenfondsen accepteren bij samenwoners alleen een samenlevingsovereenkomst als bewijs van uw relatie.

Uit elkaar gaan

Zonder samenlevingsovereenkomst neemt iedere partner zijn eigen spullen mee. Zonder verplichtingen. In het contract kunt u nu al afspraken maken voor als de relatie eindigt. Bijvoorbeeld over wie wat meekrijgt, en wie mag blijven wonen in de (huur-)woning.

Nalatenschap

U kunt in een samenlevingsovereenkomst niet vastleggen naar wie uw erfenis gaat. Daar heeft de wet standaardregels voor. Eigen wensen regelt u met een testament.

Zonder samenlevingsovereenkomst krijgt de familie de helft van de gezamenlijke bezittingen. Meubels bijvoorbeeld, of geld. Dat kan vervelend zijn want uw partner wil die misschien zelf houden. Met een samenlevingsovereenkomst met verblijvingsbeding voorkomt u dit. Na uw overlijden krijgt uw partner het recht op alle gezamenlijke bezittingen.

Wat betreft uw eigen bezittingen, zal uw eigen familie van u erven bij uw overlijden. U zult een testament moeten maken als u dit anders wilt regelen.

Wilt u nog meer informatie? Download de brochure of maak een afspraak.

Ik wil een afspraak maken. Neem contact met mij op.