Ik start een bedrijf

Ik start een bedrijf

Ik start een bedrijf

Uw bedrijf heeft een juridische vorm nodig. Dit noemen we een rechtsvorm of bedrijfsvorm. Kies de rechtsvorm die het beste past bij uw situatie. U kunt hierbij denken aan zaken als zeggenschap, alleen een bedrijf beginnen of samen met een of meer partners. Maar ook aan fiscale voordelen. Een belangrijk onderscheid bij de verschillende rechtsvormen is de keuze voor een rechtsvorm met of zonder rechtspersoonlijkheid.

Rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid

Bij een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid bent u privé aansprakelijk voor ondernemingsschulden. Zakelijke schuldeisers kunnen zich verhalen op zowel uw ondernemingsvermogen als op uw privévermogen. Er zijn vier bedrijfsvormen zonder rechtspersoonlijkheid:

  • eenmanszaak;
  • vennootschap onder firma (vof);
  • commanditaire vennootschap (cv);
  • maatschap.

Rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid

Een rechtspersoon is, net als een mens, zelfstandig drager van (financiële) rechten en plichten. Dit betekent dat een rechtspersoon aansprakelijk is voor de schulden die uit het ondernemen voortvloeien, en niet uzelf. Er zijn verschillende bedrijfsvormen met rechtspersoonlijkheid:

  • besloten vennootschap (bv);
  • naamloze vennootschap (nv);
  • coöperatie

ZZP’er

Bent u zelfstandig ondernemer met personeel of zonder (ZZP’er), dan kunt u kiezen tussen verschillende rechtsvormen. Van belang is de startsituatie. Hoeveel privévermogen neemt u mee en welke belastingen zullen worden geheven? Al deze zaken zijn van invloed op uw keuze.

Ik wil met mijn privévermogen niet aansprakelijk zijn

Als u voor uzelf wilt beginnen of een bedrijf wilt starten, bent u als u niets regelt privé aansprakelijk voor ondernemingsschulden. Zakelijke schuldeisers kunnen zich dan verhalen op zowel uw ondernemingsvermogen als op uw privévermogen. Dit geldt ook als u uw onderneming in de vorm van een vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap giet.

Bv: niet in privé aansprakelijk

Wilt u dit voorkomen? Dan is een bv een goede oplossing. Een bv is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij een bv zijn aandeelhouders in principe nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in de vennootschap. En omdat de bv rechtspersoonlijkheid heeft, zijn directieleden en commissarissen in principe niet aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. Is er echter sprake van ‘onbehoorlijk bestuur’ en lijdt de vennootschap schade, dan kan de vennootschap de directieleden en commissarissen aanspreken.

Wilt u nog meer informatie? Maak vrijblijvend een afspraak.

Ik wil een afspraak maken. Neem contact met mij op.