Ik wil een levenstestament

Ik wil een levenstestament

Ik wil een levenstestament

Een levenstestament is een notariële akte waarin u zaken regelt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt (ongeluk, dementie, ziekte) waardoor u niet meer zelf kunt handelen of beslissen.

Wat is het verschil met een gewoon testament?

In een gewoon testament legt u vast wat er ná uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Met een testament regelt u onder meer aan wie u wat wilt nalaten, het benoemen van een voogd, bewindvoerder of executeur. Een gewoon testament werkt pas na overlijden. Een levenstestament is een testament dat werkt tijdens leven.

Voor wie is mijn levenstestament van belang?

  • voor uzelf;
  • voor iedereen die voor u zorgt (familie/zorghulpverleners);
  • voor degenen met wie u zakelijk samenwerkt.

Wat kan ik vastleggen in een levenstestament?

In een levenstestament kan worden vastgelegd wat in uw specifieke situatie van belang is. U kunt alle wensen vastleggen van bijvoorbeeld:

  • financiën, onderneming, woning en andere onroerende zaken;
  • schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden;
  • het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
  • de benoeming van een mentor of een bewindvoerder over uw vermogen;
  • eventueel praktische zaken voor direct na het overlijden (begrafenis of crematie).

Wie geeft u het vertrouwen?

Het is zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen hebt. Wie u benoemt als vertrouwenspersoon is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen geven elkaar vaak een volmacht en/of aan een van hun kinderen. Maar dat hoeft niet. Het is ook mogelijk een volmacht te geven aan iemand anders, bijvoorbeeld een goede vriend.

Bescherming tegen financieel misbruik

In het levenstestament worden meestal bepalingen opgenomen om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van het levenstestament. Zo kunt u een onafhankelijke persoon of instantie aanwijzen die toezicht gaat houden op de vertrouwenspersoon die u heeft aangewezen. Bijvoorbeeld voor het doen van uitgaven boven een bepaald bedrag. Ook kunt u bepalen dat de gevolmachtigde de uitgaven moet verantwoorden, bijvoorbeeld aan de notaris. Hoe ver het toezicht moet gaan, bepaalt u zelf.

Wilt u nog meer informatie? Download de brochure of maak een afspraak.

Ik wil een afspraak maken. Neem contact met mij op.