Ik wil een schenking doen

Ik wil een schenking doen

Ik wil een schenking doen

Schenk alleen geld waar u bij kunt.

Heeft u weinig geld op uw bankrekeningen? Zit het grootste deel van uw vermogen vast in uw huis of beleggingen? Dan is het verstandiger om met schenken te wachten tot na de verkoop van het huis of de beleggingen. Wilt u toch nu al schenken? Dan kunt u een schenking op papier doen.

Reken uit hoeveel geld u zelf nodig heeft.

Heeft u geld over dat u wilt schenken? Houd dan ook rekening met uw eigen leven. Welke plannen heeft u voor later? Als er iets tegenzit, kunt u dan ook nog in uw levensonderhoud voorzien? Wilt u toch schenken, ondanks dat uw toekomst financieel misschien onzeker is? Dan kunt u bij de notaris vastleggen dat u uw schenking kunt terugdraaien. Dit heet een herroepingsclausule. Breng de ontvanger van de schenking wel op de hoogte van deze clausule. Dan weet hij dat hij het bedrag niet zomaar kan opmaken.

Wees open over uw schenking, voorkom scheve gezichten.

Misschien heeft een van uw kinderen financieel een steuntje in de rug nodig. Voorkom dat uw andere kinderen zich benadeeld voelen. Wees open over de schenking (of lening). Geeft u het ene kind een schenking en het andere kind niet? Dan kunt u dat bijvoorbeeld rechttrekken met uw nalatenschap. In uw testament neemt u dan op dat de schenking wordt afgetrokken van het erfdeel van het kind dat uw schenking kreeg.

Kies of u via de notaris wil schenken.

Een schenking via de notaris met een notariële akte heeft veel voordelen. Voor u en voor degene aan wie u schenkt. Maar het is niet verplicht om een schenking via de notaris te regelen. Regelt u het liever zelf? Dan legt u uw schenking vast in een eigen overeenkomst. (Een schenking op papier moet altijd via de notaris).

Houd rekening met de omstandigheden van de ontvanger.

Het is niet altijd gunstig om een schenking te krijgen. Bijvoorbeeld als de ontvanger een studiebeurs of een uitkering heeft. Als u dan elke maand een bedrag schenkt, bestaat de kans dat hij op zijn beurs of uitkering wordt gekort. Houd ook rekening met het bedrag dat u schenkt. Als u boven het belastingvrije bedrag schenkt, moet de ontvanger schenkbelasting betalen. Die schenkbelasting kunt u ook zelf betalen.

Schenkt u aan uw kind en diens partner? Let op belastingvrije bedrag

Is uw kind getrouwd of geregistreerd partner? En wilt u allebei een leuk bedrag schenken? Houd er dan rekening mee dat de Belastingdienst uw kind en partner als één persoon beschouwt. Zorg dus dat uw schenkingen opgeteld binnen het belastingvrije bedrag vallen.

Wilt u voorkomen dat de partner van uw kind meeprofiteert van uw schenking?

Wat gebeurt er met uw schenking als uw kind en partner scheiden? Met een uitsluitingsclausule zorgt u ervoor dat uw kind de schenking niet hoeft te delen met de ex-partner.

Wilt u nog meer informatie? Download de brochure of maak een afspraak.

Ik wil een afspraak maken. Neem contact met mij op.