Ik wil een testament

Ik wil een testament

Ik wil een testament

Wettelijke verdeling

Als u getrouwd bent (of een geregistreerd partnerschap heeft) en u heeft kinderen, dan wordt na uw overlijden uw erfenis verdeeld over uw kinderen en partner. Uw kinderen kunnen hun erfdeel echter pas opeisen als uw partner ook overlijdt. Bij eventueel hertrouwen van de langstlevende partner, kunnen de kinderen echter wel een deel van het huis op naam krijgen. Met een testament kunt u dit voorkomen en de positie van de langstlevende versterken.

Wel een testament

Wilt u dat uw kinderen meteen hun deel krijgen? Of wilt u dat uw partner alleen het huis krijgt en verder niets? Of wilt u bij het eerste overlijden van een partner liever geen erfbelasting betalen? Dan is een testament echt nodig. Ook in de volgende situaties is het verstandig om een testament op te maken:

  • als u of uw partner uit het buitenland komt;
  • als één van u een eigen bedrijf heeft;
  • als u kinderen uit een eerdere relatie hebt of als er binnen de familieproblemen zijn.

U woont samen

Al u samenwoont zonder samenlevingscontract, bent u volgens de wet geen erfgenamen van elkaar. Daarom is het, zeker als u samen een koopwoning hebt, verstandig om in ieder geval een samenlevingscontract op te stellen. Hierin laat u een verblijvingsbeding opnemen. In dit beding staat dat de persoon met wie u samenwoont na uw overlijden in de woning kan blijven. Anders gaat het huis naar uw familie en staat uw partner misschien op straat. Nog beter is het om een testament op te maken. Daarin kunt u uw partner benoemen tot erfgenaam. Een testament is in elk geval noodzakelijk als u kinderen hebt. Want zonder testament gaat uw nalatenschap naar uw kinderen en blijft uw partner achter met lege handen.

Testament aanpassen

Hebt u eenmaal bij de notaris een testament laten maken dan blijft dat altijd geldig. De notaris meldt uw testament bovendien aan bij het Centraal Testamentenregister.
Mocht u zich later bedenken, dan kunt u uw testament altijd aanpassen. Wij maken voor u een nieuw testament en zorgen ervoor dat dit wordt gemeld bij het Centraal Testamentenregister. Het is verstandig om eens in de zoveel tijd te laten controleren of uw testament nog past bij uw huidige wensen en situatie.

Executeur

U bent niet verplicht een executeur aan te wijzen. Maar als u veel erfgenamen hebt of een zeer complex vermogen, dan is het wel raadzaam om een executeur te benoemen. U kunt iedereen aanwijzen als executeur. Een erfgenaam, een goede vriend, maar ook de notaris. U kunt zelfs meerdere executeurs aanwijzen. Een executeur kan alleen in een testament worden benoemd.

Taken executeur

In algemene zin is een executeur verantwoordelijk voor het afhandelen van uw nalatenschap. Denk hierbij aan het opzeggen van de huur, het betalen van schulden, het afgeven of uitbetalen van legaten, aangifte doen van de erfbelasting. Ook het regelen van uw begrafenis of crematie kunt u overlaten aan een executeur. Daarnaast kunt u de executeur speciale opdrachten geven. Bijvoorbeeld om persoonlijke papieren te vernietigen of een goed tehuis te zoeken voor uw huisdieren.

Wilt u nog meer informatie? Download de brochure of maak een afspraak.

Ik wil een afspraak maken. Neem contact met mij op.