Verzorgers in het testament

10 mei 2018

Wanneer iemand ziek is, zou het bij de persoon in kwestie kunnen opkomen zijn verzorgers in zijn testament op te nemen. Wanneer dit BIG-geregistreerden (BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) zijn, vissen deze verzorgers achter het net wanneer de patiënt overlijdt. De wet bepaalt namelijk dat BIG-ers niets mogen erven wanneer het testament is opgemaakt in de periode dat de zorg werd gegeven.

Invloed
Het waarom van deze wettelijke bepaling ligt voor de hand: de patiënt is afhankelijk van de BIG-ers en kan onder hun invloed staan. Ook een ‘sluiproute’ – het opnemen van familieleden van BIG-ers in het testament – mag niet. Overigens: wanneer de patiënt overlijdt aan iets dat niet in verband staat met de verzorging, gelden deze wettelijke bepalingen niet.

Code of contract
Bij de zorg voor zieken kunnen ook organisaties voor thuiszorg of vrijwilligershulp betrokken zijn. Dit soort organisaties kent vaak een gedragscode, die bepaalt dat schenkingen of erfenissen niet geaccepteerd mogen worden. Een gedragscode stelt juridisch niet veel voor. Dat ligt weer anders bij een contractuele bepaling.

  • BIG-ers mogen niets erven wanneer het testament is opgemaakt in de periode dat de zorg werd gegeven.
  • Organisaties voor thuiszorg of vrijwilligershulp kennen vaak een gedragscode of een contractuele bepaling: een gedragscode stelt juridisch niet veel voor.

Ik wil een afspraak maken. Neem contact met mij op.