VOF opzeggen: staat er iets op papier?

08 juni 2018

Maakt u deel uit van een vennootschap onder firma en u wilt daarmee niet verder, dan komt daar het een en ander bij kijken. Ons kantoor staat u graag uitgebreid bij met raad en daad. Hieronder gaan we kort op deze materie in.

Akte of contract
Wanneer u in deze situatie komt, is het zeer handig als er een notariële akte is waarin allerlei afspraken zijn vastgelegd. Onder andere afspraken over het beëindigen van de vof of het uittreden als vennoot. Is er geen notariële akte, dan kan een vennootschapscontract houvast bieden. Is dat er ook niet en u wilt uittreden als vennoot, dan geldt een redelijke opzegtermijn (1 of 2 maanden).

Financiën
Verder moet aan een aantal formaliteiten worden voldaan, zoals uitschrijving bij de Kamer van Koophandel. En de financiën moeten worden afgewikkeld: vooral dan is een notariële akte of een vennootschapscontract een leidraad bij uitstek. Staat er niets op papier en raakt u in geschil, dan kunt u gezamenlijk deskundigen inschakelen die bindend uitspraak doen.

  • Bij het beëindigen van een vof is een notariële akte of een vennootschapscontract een leidraad bij uitstek.
  • Staat er niets op papier en raakt u in geschil, dan kunt u gezamenlijk deskundigen inschakelen die bindend uitspraak doen.

Ik wil een afspraak maken. Neem contact met mij op.